Het reeds door u betaalde bedrag wordt door Vivimex teruggestort onder aftrek van de gemaakte kosten als gevolg van uw annulering.