Nee, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer u uw bestelling bevestigt, wordt het interne bestelproces gestart. Tijdens dit proces maakt Vivimex kosten, die wij bij annulering genoodzaakt zijn door te berekenen.