U dient dit aan de chauffeur aan te geven en dit op de verzendbrief te vermelden, daarna dient u contact op te nemen met Vivimex via het e-mailadres [email protected] en de situatie en het tekort te vermelden en duidelijke foto’s van de schade bij te voegen.